Prawo reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej jako uprawnienie wspólnika

Podstawowym uprawnieniem wspólnika w spółce komandytowo-akcyjnej (SKA) jest prawo reprezentowania spółki. Zgodnie z art. 137 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) spółkę reprezentują komplementariusze, których nie pozbawiono na mocy statutu lub prawomocnego orzeczenia sądu. Ten…

Czytaj dalej Prawo reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej jako uprawnienie wspólnika