Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego

Art. 298 Kodeksu Karnego (KK) stanowi, że: § 1. Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od…

Czytaj dalej Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego

Obrona formalna w postępowaniu karnym

Obrona formalna, czyli korzystanie z pomocy obrońcy, oznacza, że oskarżony może wy-brać sobie obrońcę bądź też wnosić o powołanie mu obrońcy z urzędu, gdy nie stać             go na poniesienie kosztów…

Czytaj dalej Obrona formalna w postępowaniu karnym

Zasada swobody umów

Zasadą generalną jest zasada swobody umów, która to zasada wyrażona została w kodeksie cywilnym w art. 353 [1] która określa ramy swobody, wskazując na pewne okoliczności, które swobodę tę ograniczają.…

Czytaj dalej Zasada swobody umów

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

  • Post author:
  • Post category:Prawo pracy

Skargę do wszystkich instytucji je przyjmujących (w tym PIP) można wnieść w Polsce pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi wnoszone do Państwowej…

Czytaj dalej Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze stanowi pierwszą fazę postępowania karnego w sprawach, które ścigane są z  oskarżenia publicznego. Cele postępowania przygotowawczego Postępowanie przygotowawcze przyjmuje formę śledztwa lub dochodzenia, a jego celem jest: zbadanie…

Czytaj dalej Postępowanie przygotowawcze