Kumulacja podmiotowa w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkowa grupa kapitałowa

ZAŁOŻENIA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH I W JAKIM SENSIE SĄ ONE ROZBIEŻNE Z PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH. Jeśli chodzi o zasady kumulacji, mamy w podatku dochodowym od osób…

Czytaj dalej Kumulacja podmiotowa w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkowa grupa kapitałowa

Bezzwłoczne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika, bez wypowiedzenia jest możliwe w następujących sytuacjach: Jeśli wykonywana przez pracownika praca ma szkodliwy wpływ na jego zdrowie fakt ten został potwierdzony przez lekarza…

Czytaj dalej Bezzwłoczne rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Umorzenie w postępowaniu karnym cz.I

Za umorzenie postępowania karnego należy uznać zakończenie sprawy jeśli dalsze postępowanie nie jest dopuszczalne lub jest bezprzedmiotowe. Taka sytuacja może mieć miejsce w kilku przypadkach, które przedstawia art. 17 §…

Czytaj dalej Umorzenie w postępowaniu karnym cz.I