Pojęcie i normy czasu pracy

Czas pracy, zgodnie z artykułem 128 Kodeksu Pracy definiuje się jako czas, w jakim dany pracownik znajduje się w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do…

Czytaj dalej Pojęcie i normy czasu pracy

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Jednym z podstawowych praw pracowników jest prawo do urlopu wypoczynkowego. W Polsce prawo do urlopu jest konstytucyjnym prawem obywatelskim. Urlop taki przysługuję wyłącznie pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę.…

Czytaj dalej Prawo do urlopu wypoczynkowego

Obowiązkowe ubezpieczenie pracownika

Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wszyscy zatrudnieni pracownicy mają obowiązek ubezpieczenia społecznego. W jego skład wchodzi ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe czy chorobowe. To pracodawca jest odpowiedzialny za zgłoszenie pracownika do odprowadzania…

Czytaj dalej Obowiązkowe ubezpieczenie pracownika