Pojęcie małżeńskich ustrojów majątkowych

Pojęcie małżeńskich ustrojów majątkowych i podziały. Małżeński ustrój majątkowy to ogół uregulowań prawnych określających sytuacje prawną małżonków względem ich mienia wniesionego do małżeństwa i mienia nabytego w czasie trwania małżeństwa.  W rożnych…

Czytaj dalej Pojęcie małżeńskich ustrojów majątkowych

Obowiązek podania informacji o liście osób objętych ochroną przez związek zawodowy

Podczas gdy nie wszyscy korzystają z ochrony związkowej, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z wieloma związkami zawodowymi, to trzeba wiedzieć który związek którego pracownika reprezentuje. Aby ułatwić pracodawcy wywiązanie się z…

Czytaj dalej Obowiązek podania informacji o liście osób objętych ochroną przez związek zawodowy

Składniki wynagrodzenia cz. I

Koniecznym składnikiem wynagrodzenia jest wynagrodzenie podstawowe, wyznaczone przez kategorię osobistego zaszeregowania. Rozróżnia się tu wynagrodzenie za czas wykonywania pracy według kategorii zaszeregowania wykonanych robót, w ten sposób oblicza się wynagrodzenie…

Czytaj dalej Składniki wynagrodzenia cz. I