Umowne ustroje majątkowe

W formie aktu notarialnego wspólność majątkową małżeńską można w następujący sposób przekształcić: 1. ograniczyć 2. rozszerzyć 3. ustanowić rozdzielność 4. ustanowić rozdzielność z wyrównaniem dorobków. Można tego dokonać przed zawarciem małżeństwa, a także można ją zmieniać w trakcie…

Czytaj dalej Umowne ustroje majątkowe

Przesłanki uznania ojcostwa cz. I

Od 2009 r. instytucja uznania dziecka posiada nazwę uznania ojcostwa. Podstawową rolę przy uznaniu ojcostwa spełnia przesłanka braku ustalenia ojcostwa innego mężczyzny, z tym że chodzi tutaj zarówno o domniemanie pochodzenia dziecka od…

Czytaj dalej Przesłanki uznania ojcostwa cz. I