Podstawy prawne Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

W Polsce prawna ochrona pracy opiera się przede wszystkim na dwóch źródłach: Konstytucji RP oraz art. 9 Kodeksu Pracy. Konstytucja jako pierwsza gwarantuje prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.…

Czytaj dalej Podstawy prawne Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Status prawny wspólnoty mieszkaniowej

W momencie przekazania własności pierwszego samodzielnego lokalu w danej nieruchomości innej osobie niż właściciel całego budynku, powstaje wspólnota mieszkaniowa. Przynależą do niej zarówno właściciele poszczególnych lokali, jak i dotychczasowy właściciel…

Czytaj dalej Status prawny wspólnoty mieszkaniowej

Oznaczenie sumy komandytowej

Suma komandytowa to kwotowy zakres odpowiedzialności komandytariusza. Właściwie można powiedzieć, że jest to górna granica odpowiedzialności komandytariusza, ponieważ ponad tą kwotę komandytariusz nie może ponosić odpowiedzialności. Z reguły będzie on ponosił odpowiedzialność…

Czytaj dalej Oznaczenie sumy komandytowej

Reprezentacja w spółce partnerskiej

W przepisach prawa jest określona zasada przy zarządzie wieloosobowym. Jest to zasada reprezentacji łącznej, czyli współdziałanie dwóch członków zarządu, chyba że umowa będzie stanowić inaczej - wtedy można przewidzieć samodzielną reprezentację…

Czytaj dalej Reprezentacja w spółce partnerskiej

Uprawnienia wspólników o charakterze niemajątkowym w spółce jawnej

Uprawnienia o charakterze niemajątkowym: 1. Prawo prowadzenia spraw spółki. 2. Prawo reprezentowania spraw spółki. Prowadzenie spraw spółki są to stosunki wewnętrzne dotyczące wspólników, czyli jest to podejmowanie decyzji co do wszelkich spraw…

Czytaj dalej Uprawnienia wspólników o charakterze niemajątkowym w spółce jawnej