Aporty pozorne i aporty ukryte

Aporty pozorne to są takie przedmioty wkładu niepieniężnego, które teoretycznie mogą być wniesione w formie wkładu np. znak towarowy. Biorąc pod uwagę konieczność umotywowania tych wkładów oraz kryterium zdolności aportowej (bo…

Czytaj dalej Aporty pozorne i aporty ukryte

Problematyka wkładów w spółce z o.o.

Jeśli chodzi o problematykę wkładów znaczenie ma tutaj: Zdolność aportowa, Przepisy odnoszące się bezpośrednio do wnoszenia tych wkładów, gwarantujące pełne pokrycie kapitału zakładowego: a) odpowiedzialność za wady wkładu -  jest…

Czytaj dalej Problematyka wkładów w spółce z o.o.

Pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej

Przepis art. 137 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH) wskazuje, że późniejsze pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki stanowi zmianę statutu i wymaga zgody wszystkich pozostałych komplementariuszy. Mamy jeszcze § 3 tego artykułu,…

Czytaj dalej Pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki komandytowo-akcyjnej