Wyłączenia stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego

W Kodeksie Postępowania Administracyjnego (KPA) są pewne rodzaje postępowań, co do których przepisów KPA się nie stosuje i mamy tutaj dwa typy wyłączeń. Jedno to wyłączenie bezwzględne - nie stosuje się przepisów KPA w sprawach karnoskarbowych.…

Czytaj dalej Wyłączenia stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego