Jurysdykcja krajowa konieczna

Jurysdykcja krajowa konieczna nie jest terminem ustawowym. Występuje wówczas gdy rozpoznanie sprawy występuje z konieczności przed sądem polskim, po to by nie odmówić stronom w ogóle możliwości rozpoznania sprawy przed sądem np. art. 1108…

Czytaj dalej Jurysdykcja krajowa konieczna

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego jest przewidziane w art. 794 Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC). Ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy.…

Czytaj dalej Ponowne wydanie tytułu wykonawczego

Akty prawa miejscowego jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego

W ustawie nie ma dookreślenia podmiotowego jak i przedmiotowego aktów prawa miejscowego, nie ma więc znaczenia czy to akty organów jednostek samorządu terytorialnego czy terenowych organów administracji rządowej zespolonej jak i…

Czytaj dalej Akty prawa miejscowego jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego