Wyjątki od zasady, że dziedziczenie nabywa się albo na podstawie ustawy albo na podstawie testamentu

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mamy tutaj nastepujące wyjątki:

1. Wymieniony w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – polegający na tym,że jeżeli spadkobiercą testamentowym jest cudzoziemiec, który nie należy do kręgu spadkobierców ustawowych zmarłego np. ktoś był właścicielem nieruchomości i pozostawił testament, gdzie jako jedynego spadkobiercę ustanowił osobę cudzoziemca,  która nie należy do kręgu spadkobierców ustawowych np. konkubenta czy konkubinę. Wówczas ta osoba nabywa spadek na podstawie testamentu, ale oprócz nieruchomości należących do zmarłego – gdyż na nabycie tych nieruchomości, jeśli nie wchodzą w grę  wyłączenia musi uzyskać w ciągi dwóch lat zezwolenie na nabycie tych nieruchomości. Jeśli on tego zezwolenia nie uzyska, to mimo, że dziedziczy spadek po zmarłym, to nie dziedziczy tej nieruchomości i te nieruchomości podlegają dziedziczeniu ustawowemu, przechodzą na rzecz spadkobierców ustawowych, ale od tej zasady jest kilka wyjątków i jedną z nich jest ta wymieniona wyżej, ponieważ tutaj część spadku podlega dziedziczeniu testamentowemu, a nieruchomości podlegają dziedziczeniu ustawowemu.
2. Sytuacja, gdy ktoś w testamencie powołuje do dziedziczenia tylko części spadku oznaczoną osobę, np. w testamencie wskazuje, że połowę spadku po mnie otrzyma ta i ta osoba, a co do drugiej połowy się nie wypowiada. Wtedy ta druga połowa podlega dziedziczeniu ustawowemu.
3. Gdy mamy do czynienia z dziedziczeniem testamentowym i występuje kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce albo nie może dziedziczyć i nie wchodzi tu w grę ani podstawienie ani przyrost, to wtedy ten jego udział podlega dziedziczeniu ustawowemu, a reszta udziału na podstawie testamentu.

More to explorer