Wyjątki od zasady, że dziedziczenie nabywa się albo na podstawie ustawy albo na podstawie testamentu

Mamy tutaj nastepujące wyjątki: 1. Wymieniony w ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - polegający na tym,że jeżeli spadkobiercą testamentowym jest cudzoziemiec, który nie należy do kręgu spadkobierców ustawowych zmarłego np. ktoś…

Czytaj dalej Wyjątki od zasady, że dziedziczenie nabywa się albo na podstawie ustawy albo na podstawie testamentu

Odpisy z ksiąg wieczystych

Osoba pragnąca uzyskać dane z akt ksiąg wieczystych może ich nie otrzymać z uwagi na np. tajemnicę handlową przedsiębiorcy, można się narazić wówczas na odpowiedzialność odszkodowawczą. Innym przejawem formalnej jawności ksiąg…

Czytaj dalej Odpisy z ksiąg wieczystych

Pojęcie firmy

W 2003 r. nowelizacją Kodeksu Cywilnego (KC) zmieniono filozofię pojęcia firmy. Firma jest obecnie dobrem osobistym przedsiębiorcy, a więc jest związana z tym przedsiębiorcą, a nie jak wcześniej z przedsiębiorstwem.…

Czytaj dalej Pojęcie firmy