TAX FREE – zwrot podatku VAT podróżnym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Wybierając się w podróż za granicę, przy zakupie pewnych produktów możemy liczyć na zwrot podatku VAT. Jest to tzw. usługa TAX FREE czyli  możliwość zwrotu VAT osobom fizycznym, zwanymi podróżnymi, które nie posiadają miejsca stałego zamieszkania na terytorium UE.  Zwrot podatku VAT podróżnym spoza UE może być dokonany przez sprzedawców towarów lub odrębnych pośredników prowadzących działalność w zakresie zwrotu podatku VAT. Podstawą zwrotu takiego podatku jest dokument wystawiony przez sprzedawcę  oraz paragon z kasy fiskalnej. Urząd celny potwierdza dany dokument stemplem, który powinien być zaopatrzony w numerator. W celu sprawnego funkcjonowania systemu zwrotu VAT podróżnym, muszą oni spełniać kilka warunków. Zostały one określone przepisami ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT). I tak Zgodnie z art.126 ust. 1, Dział XII rozdział 6 :

  • Osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty[…] mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego[…]

Oraz kolejny warunek przedstawiony w art.128 ust. 1:

  • Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

Warto również zaznaczyć, że zwrot podatku VAT nie przysługuje podróżnym w przypadku nabycia paliw silnikowych( Art.126 ust. 3). Zwrot  jest dokonywany w złotówkach  przez sprzedawcę lub w punktach zwrotu VAT przez podmioty, których przedmiotem działalności jest dokonywanie zwrotu.
Formy rozliczeń między podmiotem, który dokonał zwrotu, a sprzedawcą towaru regulują zawarte przez nich umowy.

More to explorer