Opłata miejscowa i uzdrowiskowa

Opłata miejscowa i uzdrowiskowa dotyczą osób fizycznych, decydujących się na pobyt wczasowy w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające taki…

Czytaj dalej Opłata miejscowa i uzdrowiskowa

Gwarancja jakości

Przy zakupie pewnych produktów firma, producent, importer bądź dystrybutor w chwili zawarcia umowy kupna – sprzedaży ponoszą odpowiedzialność za dany produkt. W tym momencie również, wyżej wymienione podmioty stają się…

Czytaj dalej Gwarancja jakości

Obrona konieczna a stan wyższej konieczności

W wielu sprawach karnych dotyczących naruszenia nietykalności osobistej pojawia się problem rozróżnienia obrony koniecznej od stanu wyższej konieczności. Prawo do obrony koniecznej jest fundamentalnym prawem człowieka. Czego potwierdzeniem jest art.25…

Czytaj dalej Obrona konieczna a stan wyższej konieczności