Umowa o dzieło

Jedną z form umów realizowanych przez pracowników jest umowa o dzieło. Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej regulowanej Kodeksem Cywilnym. Stronami umowy o dzieło są zamawiający i wykonawca dzieła. Zawierając umowę…

Czytaj dalej Umowa o dzieło

Pojęcie przedstawicielstwa

Przyjmuje się, że  w obrocie handlowym czy indywidualnym prywatnym czynność prawną zazwyczaj dokonuje osoba, której skutki tej czynności mają bezpośrednio dotyczyć. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy czynność taką dokonuje osoba…

Czytaj dalej Pojęcie przedstawicielstwa