Ustawa o działalności gospodarczej

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Pierwszego lipca weszły w życie nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) oraz niektórych innych ustaw. Zmienił się również formularz wniosku do rejestracji gospodarczej. W miejsce dotychczasowego EDG – 1 wejdzie CEIDG – 1. Zmiany te mają usprawnić funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Projekt nowelizacji Rada Ministrów przyjęła 15 lutego.
Zmiany dotyczą przede wszystkim ułatwień dla przedsiębiorców, którzy zawieszają działalność gospodarczej. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało, żeby właściciele, którzy prowadzą działalność w różnych formach prawnych, mogli zamknąć działalność jednej z tych form. Do tej pory wyglądało to tak, że osoba fizyczna, która prowadziła dwie lub więcej działalności, nie mogła zawiesić jednej formy działalności i jednocześnie prowadzić dalej drugiej działalności. Poprzednie przepisy zmuszały przedsiębiorce do likwidacji bądź zawieszenia pozostałych. Ponadto,  nowelizacja dopuszcza zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej na określony okres czasu, jak i również określa minimalny okres czasu zawieszenia,  tj. 30 dni.
Nowe regulacje umożliwiają, również, podjęcie działalności gospodarczej już w dniu złożenia poprawnie wypełnionego wniosku do CEIDG, bądź po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z drugiej strony jednak, przedsiębiorca, składając wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, będzie mógł określić termin inny niż data złożenia wniosku.
Dodatkowym udogodnieniem dla przedsiębiorców jest możliwość wyboru miejsca składania wniosku w wersji papierowej – może to być urząd gminy albo urząd skarbowy. Nastąpiły zmiany również jeśli chodzi o tzw. punkt kontaktowy dla przedsiębiorców. Czas uzyskiwania informacji na temat zakładania firmy ma być znacznie skrócony. Zajmujące się tym organy mają obowiązek udzielić informacji zwrotnej nie później niż w ciągu 14 dni roboczych lub 21 dni, w przypadku obowiązku skontaktowania się z innymi organami.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ma zadanie ewidencjonowanie przedsiębiorców – osób fizycznych w systemie teleinformatycznym i udostępnianie informacji o przedsiębiorcach. CEIDG została uruchomiona 1 lipca 2011 r. i jest prowadzona przez ministra gospodarki.
Warto wspomnieć, że od tego czasu do CEIDG trafiło już 460 tysięcy wpisów przedsiębiorców.
Pierwsza zarejestrowana w systemie osoba pochodzi z gminy Świnna i będzie prowadziła firmę świadczącą usługi remontowo – budowlane.

More to explorer