Dyskonto weksla, weksel in blanco

Procedura związana z funkcją refinansową weksla (dyskonto weksla) Podawca, czyli dysponujący wekslem, udaje się do banku w celu przedstawienia weksla, może to być tylko weksel pełny, spełniający ustawowe elementy. Bank…

Czytaj dalej Dyskonto weksla, weksel in blanco

Podstawowe pojęcia związane z wekslem

Wierzyciele wekslowi Może być tylko jeden wierzyciel wekslowy. Jest nim tylko ten, kto weksel posiada fizycznie i wykaże swoje prawo do weksla nieprzerwanym ciągiem indosów. Jeżeli wierzycielem byliby wspólnicy spółki cywilnej czy małżeństwo, to nie mamy…

Czytaj dalej Podstawowe pojęcia związane z wekslem

Definicja i cechy weksla

W polskim Prawie wekslowym nie ma definicji weksla. Weksel znajduje się w zamkniętym katalogu papierów wartościowych. Jest papierem wartościowym bardzo sformalizowanym. Tylko dokument, który zawiera elementy wskazane w art. 1…

Czytaj dalej Definicja i cechy weksla