Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

Zmiany projektu spółek handlowych dokonywane są w celu wdrożenia dyrektywy unijnej. W przypadku łączenia przedsiębiorstw, biurokracja ma być uproszczona. Pracowali nad nim najlepsi w Polsce prawnicy, którzy zasiadają w Komisji…

Czytaj dalej Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

Inkaso weksla i protest

Postępowanie związane z inkasem weksla Jeżeli mamy do czynienia z wekslem in blanco, który służy na zabezpieczenie  np.  kredytu,  to  każdy  bank  oczekuje  i  żąda  tego  od  klienta i ustala  z  klientem, że  miejscem  płatności  tego  weksla  będzie  ten  właśnie  bank. Zatem to zobowiązanie będzie miało charakter długu …

Czytaj dalej Inkaso weksla i protest

Klauzule wekslowe

Klauzula bez protestu Jest to klauzula związana ze zwrotnym poszukiwaniem weksla. Jest to możliwość dochodzenia roszczeń od dłużników zwrotnych. Klauzule, które nie wywołują skutków wekslowych: 1. Waluty - oznaczona jest słowami:…

Czytaj dalej Klauzule wekslowe