Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników ustalone

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Dnia 1 lutego 2012 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 123). Składka zdrowotna wynosić teraz będzie 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych od każdej osoby ubezpieczonej w gospodarstwie rolnym, zatem rolnika, małżonka rolnika, domownika). Składki przez rolników będą opłacane od kwietnia 2012 r., w terminach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Za ubezpieczonych w gospodarstwach rolnych do 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych, składka będzie opłacana przez KRUS ze środków budżetu państwa.

Rolnicy prowadzący gospodarstwa powyżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych będą opłacać składki zdrowotne za siebie i za każdą osobę ubezpieczoną w ich gospodarstwie rolnym z własnych środków. Termin obowiązywania ustawy jest przewidziany do 31 grudnia 2012 r.

Niniejsza ustawa stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2010 r., w którym Trybunał orzekł niekonstytucyjność dotychczasowych rozwiązań w zakresie finansowania ubezpieczenia zdrowotnego rolników i domowników.

More to explorer