Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego

  • Post author:
  • Post category:Inne

 W ubiegłym roku został złożony w Sejmie projekt ustawy o umowie związku partnerskiego przez SLD. Przedstawione w nim rozwiązania odnosić miałyby się do związków homoseksualnych, jak i heteroseksualnych. Osoby na…

Czytaj dalej Projekt ustawy o umowie związku partnerskiego

Wady oświadczenia woli

Zgodnie z kodeksem cywilnym oświadczeniem woli nazywamy takie zachowanie się osoby, które w sposób dostateczny ujawnia wolę dokonania czynności prawnej. Wady oświadczenia woli rozumiane są jako pewne okoliczności lub stany…

Czytaj dalej Wady oświadczenia woli