Wykonawca testamentu

Zgodnie z przepisem art. 986 § 1 kodeksu cywilnego (kc) spadkodawca może powołać w testamencie wykonawcę lub wykonawców testamentu. Wykonawcą testamentu może każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności…

Czytaj dalej Wykonawca testamentu

Spółka komandytowa, a komandytowo akcyjna.

Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna są osobowymi spółkami prawa handlowego. Charakteryzują się przede wszystkim dużym zaangażowaniem wspólników w prowadzenie spraw spółki, a także wysokim stopniem odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Mając jednak…

Czytaj dalej Spółka komandytowa, a komandytowo akcyjna.

Pismo sądowe odbierze pełnomocnik sądowy

Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian dotyczący rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, który określa zasady doręczenia przesyłek sądowych. W związku z ostatnią nowelizacją ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw nastąpiła…

Czytaj dalej Pismo sądowe odbierze pełnomocnik sądowy

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – przeszłość i teraźniejszość.

W latach 60. XX wieku spółdzielczość mieszkaniowa wolnymi krokami zmonopolizowała rynek mieszkaniowy, gdyż w tym czasie niemal zupełnie zrezygnowano z państwowego budownictwa mieszkaniowego. Powstawały wielkie spółdzielnie mieszkaniowe wspierane państwo, które…

Czytaj dalej Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – przeszłość i teraźniejszość.

Rozszerzenie kręgu spadkobierców – zmiany w dziedziczeniu ustawowym wprowadzone w 2009 r.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa cywilnego po śmierci spadkodawcy następuje zdarzenie prawne mające nazwę dziedziczenie. Wyróżnić można dwie formy tego zjawiska: dziedziczenie z ustawy i dziedziczenie testamentowe. Z dziedziczeniem…

Czytaj dalej Rozszerzenie kręgu spadkobierców – zmiany w dziedziczeniu ustawowym wprowadzone w 2009 r.

Komisje wojewódzkie do orzekania o zdarzeniach medycznych i ich funkcje, jako nowa instytucja w polskim prawie.

W dniu 1 stycznia 2012 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która wprowadza dodatkowy tryb dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia…

Czytaj dalej Komisje wojewódzkie do orzekania o zdarzeniach medycznych i ich funkcje, jako nowa instytucja w polskim prawie.

Kontrola podatkowa a prawa podatnika

 Kontroli podatkowej może podlegać każdy z podatników. Problematyka ta została głównie uregulowana w ustawie z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa. Co do zasady organem kontrolującym jest organ podatkowy I instancji…

Czytaj dalej Kontrola podatkowa a prawa podatnika

Jak zrzec się dziedziczenia?

Instytucja zrzeczenia się dziedziczenia jest sytuacją prawną, w której spadkobierca ustawowy przez porozumienie z przyszłym spadkodawcą zrzeka się dziedziczenia po nim. Nie mogą zrzec się dziedziczenia Skarb Państwa i gmina,…

Czytaj dalej Jak zrzec się dziedziczenia?

Jak uzyskać wpis hipoteki przymusowej?

Hipoteka przymusowa jest to instytucja, która prowadzi do ustanowienia z inicjatywy wierzyciela hipoteki na nieruchomości dłużnika bez jego zgody. Skorzystanie z tej instytucji daje wierzycielowi możliwość łatwego przymuszenia dłużnika do…

Czytaj dalej Jak uzyskać wpis hipoteki przymusowej?