Apelacja w postępowaniu cywilnym

Apelacja jest podstawowym środkiem odwoławczym w postępowaniu cywilnym. Spełnia wymóg dwuinstancyjności postępowania sądowego gwarantowany przez konstytucje RP. Przepisy dotyczące apelacji zostały uregulowane generalnie w kodeksie postępowania cywilnego od art. 367…

Czytaj dalej Apelacja w postępowaniu cywilnym

Kara za nielegalny pobór energii elektrycznej

Kradzież energii elektrycznej to wbrew pozorom częsty proceder w polskiej rzeczywistości. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. ( Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625 ) prawo energetyczne wymienia trzy sytuacje,…

Czytaj dalej Kara za nielegalny pobór energii elektrycznej

Jak uzyskać rozwód kościelny?

  • Post author:
  • Post category:Inne

Problem terminologiczny W obecnych czasach coraz więcej osób decyduje się obok rozwodu cywilnego na tak zwany „rozwód kościelny”. Niewiele z nich zdaje sobie sprawę że pojęcie rozwodu nie istnieje w prawie…

Czytaj dalej Jak uzyskać rozwód kościelny?

Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku ?

Jedynymi prawnie dopuszczalnymi dowodami nabycia praw z tytułu dziedziczenia przez spadkobiercę są: stwierdzenie nabycia spadku oraz zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Nie istnieje prawny obowiązek uzyskania stwierdzenia nabycia…

Czytaj dalej Jak uzyskać stwierdzenie nabycia spadku ?

Dziedziczenie gospodarstw rolnych

  • Post author:
  • Post category:Inne

Do 14 lutego 2001 roku do gospodarstw rolnych stosowany był szczególny reżim dziedziczenia. Gospodarstwo rolne traktowane było jako odrębna część spadku, regulacje były bardzo restrykcyjne. Dziedziczenie ustawowe 31 stycznia 2001…

Czytaj dalej Dziedziczenie gospodarstw rolnych

Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika jest instytucją regulowaną przez Kodeks postępowania cywilnego. Pozwala na badanie przez sąd czy komornik wykonuje swoje powinności prawidłowo. Postępowanie komornika regulowane jest w szczególności przepisami Kodeksu…

Czytaj dalej Skarga na czynności komornika

Rachunek zbiorczy jako nowość w polskim prawie

  • Post author:
  • Post category:Inne

16 września 2011 roku Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, dodając do niej art. 8a-c. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Nowością wprowadzoną…

Czytaj dalej Rachunek zbiorczy jako nowość w polskim prawie