Odwołanie darowizny

Instytucja darowizny uregulowana w art. 888 i następne kodeksu cywilnego oznacza nieodpłatne przeniesienie rzeczy lub praw na obdarowanego. Przyczyn dokonania darowizny może być wiele, lecz z praktyki wynika, że czynność…

Czytaj dalej Odwołanie darowizny

Urlop „tacierzyński” w 2012 roku

Urlop „tacierzyński” to potoczna nazwa urlopu macierzyńskiego przysługująca ojcu dziecka. Prawo do tego urlopu jest stosunkowo nowym przywilejem, gdyż obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku. Od 1 stycznia 2012 roku…

Czytaj dalej Urlop „tacierzyński” w 2012 roku

Zwolnienia z podatku od nieruchomości.

W pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do nieruchomości powstaje obowiązek podatkowy. Obowiązek ten jest bezwzględnie obowiązujący i dotyczy każdego, kto nabył tytuł prawny…

Czytaj dalej Zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Zawód felczera i różnice z zawodem lekarza.

  • Post author:
  • Post category:Inne

Felczer jest to zawód pomocniczy w stosunku do zawodu lekarza. Naczelna Rada Lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu i używania tytułu felczera osobom, które: ukończyły liceum felczerskie lub szkołę felczerską w…

Czytaj dalej Zawód felczera i różnice z zawodem lekarza.