Tlenki azotu mają być limitowane

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

21 lutego 2012 r. wszedł w życie wobec Rzeczypospolitej Polskiej Protokół do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący kontroli emisji tlenków azotu lub ich przepływu o charakterze transgranicznym, sporządzony w Sofii dnia 31 października 1988 r. (Dz.U. 2012, poz. 216). Generalnie jest to zobowiązanie się Polski do redukcji i nieprzekraczania emisji tlenków azotu oczywiście z uwagi na nadrzędny i modny cel w ostatnich dekadach, jakim jest ochrona środowiska. Główną jego treścią jest podjęcie przez strony tego Protokołu – Państw sygnatariuszy skutecznych środków w celu kontroli i/lub ograniczenia swoich krajowych rocznych emisji tlenków azotu lub ich przepływów o charakterze transgranicznym, tak aby najpóźniej do określonego dla danego państwa przystępującego dnia nie przekraczały one krajowych rocznych emisji tlenków azotu lub przepływów o charakterze transgranicznym tych emisji dla roku kalendarzowego 1987 lub któregokolwiek roku wcześniejszego wskazanego przy podpisaniu lub przystąpieniu do Protokołu.

More to explorer