Zadośćuczynienie w prawie polskim.

Zadośćuczynienie jest to jedna z dwóch form wyrównania szkody niemajątkowej przewidziana polskimi przepisami prawa cywilnego. Zgodnie z art. 445 k.c. zadośćuczynienia można domagać się każdy czyje dobro osobiste zostało naruszone…

Czytaj dalej Zadośćuczynienie w prawie polskim.

Uregulowania spraw spadkowych w polskim prawie międzynarodowym prywatnym.

Międzynarodowe prawo prywatne, zespół norm prawnych regulujących stosunki z następujących dziedzin prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, handlowego, gospodarczego, na obszarze danego państwa, w sytuacji, gdy w danym stanie faktycznym występuje…

Czytaj dalej Uregulowania spraw spadkowych w polskim prawie międzynarodowym prywatnym.

Przeniesienie wierzytelności hipotecznej w świetle nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

W dniu 20.02.2011 R. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6.07.1982R o księgach wieczystych i hipotece. Oddział 2 pod tytułem Przeniesienie wierzytelności hipotecznej obejmuje swoim zakresem przelew wierzytelności hipotecznej…

Czytaj dalej Przeniesienie wierzytelności hipotecznej w świetle nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Kto jest uprawniony do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

  • Post author:
  • Post category:Inne

Ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych mogą korzystać osoby, które są: 1. Objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, a także członkowie rodziny osób ubezpieczonych, dzieci, oraz…

Czytaj dalej Kto jest uprawniony do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?