Pozwolenie na budowę a zgłoszenie budowy.

W polskim prawie budowlanym zasadą jest, że roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Od tej zasady istnieją wyjątki - na budowę niektórych obiektów wymagane…

Czytaj dalej Pozwolenie na budowę a zgłoszenie budowy.

Pojęcie świadczeń gwarantowanych w publicznej służbie zdrowia.

  • Post author:
  • Post category:Inne

Świadczenie gwarantowane jest to świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie…

Czytaj dalej Pojęcie świadczeń gwarantowanych w publicznej służbie zdrowia.

Podatek tonażowy

Ustawa o podatku tonażowym jest aktem prawnym regulującym sposób opodatkowania dochodów (przychodów) osiąga­nych przez wąski krąg podatników tj. armatorów eksploa­tujących statki handlowe w żegludze międzynarodowej, z wykorzystaniem statków o pojemności…

Czytaj dalej Podatek tonażowy