Nowe dopłaty weszły w życie

15 marca 2012 r. zaczęła obowiązywać zmiana ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 stycznia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 243) wprowadzająca…

Czytaj dalej Nowe dopłaty weszły w życie

Funkcjonariusz publiczny w rozumieniu Kodeksu Karnego

Definicja legalna funkcjonariusza publicznego w rozumieniu obowiązującego Kodeksu Karnego z 1997 roku znajduje się w Rozdziale XIV zatytułowanym "Objaśnienie wyrażeń ustawowych" (tzw. słowniczek pojęć) w art. 115§13. Artykuł ten stanowi:…

Czytaj dalej Funkcjonariusz publiczny w rozumieniu Kodeksu Karnego

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów został uregulowany w art. 42 kodeksu karnego z 1997r. Zakaz prowadzenia pojazdów służy niewątpliwie prewencji indywidualnej, odizolowaniu sprawcy od możliwości popełnienia przestępstwa, ochronie…

Czytaj dalej Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów