Zmiany w przedawnieniu zobowiązań ZUS

Ustawa z dnia 16. września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców wprowadziła kilka istotnych zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13. października 1998 r.…

Czytaj dalej Zmiany w przedawnieniu zobowiązań ZUS

Subsydiarny akt oskarżenia

Instytucja skargi subsydiarnej, która została uregulowana w Kodeksie Postępowania Karnego z dnia 6 czerwca 1997r. pozwala pokrzywdzonemu na wstąpienie w  funkcję oskarżenia.  Przysługuje mu uprawnienie wniesienia aktu oskarżenia w sprawach…

Czytaj dalej Subsydiarny akt oskarżenia

Stalking

„Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat” –…

Czytaj dalej Stalking

Definicja inwestycji w rachunkowości

Definicja inwestycji w świetle art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości kształtuje się następująco: inwestycje są to aktywa, które jednostka posiada w celu…

Czytaj dalej Definicja inwestycji w rachunkowości

Dochodzenie a śledztwo

Dochodzenie i śledztwo są czynnościami, które przeprowadza się w ramach postępowania przygotowawczego. Ich celem jest ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo. Ponadto pomocne są w…

Czytaj dalej Dochodzenie a śledztwo

Przesłanki otrzymania zasiłku chorobowego

Ubezpieczenie chorobowe unormowane jest ustawą z 25. czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby lub macierzyństwa. Ustawa przewiduje świadczenia pieniężne zastępujące utracone zarobki w wyniku…

Czytaj dalej Przesłanki otrzymania zasiłku chorobowego