Miejsce pracy jako element stosunku pracy

Artykuł 29 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku stanowi w paragrafie 1, że: "Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, z wyraźnym określeniem rodzaju i warunków umowy,…

Czytaj dalej Miejsce pracy jako element stosunku pracy

Kary a środki karne

Obowiązująca ustawa Kodeks Karny w art. 32 zawiera katalog kar, które w Kodeksach Karnych z lat 1932 i 1969 były nazywane "karami zasadniczymi" w odróżnieniu od kar, które nazywano "karami…

Czytaj dalej Kary a środki karne