Sankcje za niewykonywanie umów przez państwa sygnatariuszy

  • Post author:
  • Post category:Inne

Naczelną zasadą prawa międzynarodowego publicznego o kluczowym znaczeniu dla społeczności międzynarodowej jest obowiązek przestrzegania zawartych umów (pacta sunt servanda). Zasada ta ściśle wiąże się z moralnością, ma także logiczne podstawy:…

Czytaj dalej Sankcje za niewykonywanie umów przez państwa sygnatariuszy