Budowa sprawozdania finansowego według ustawy o rachunkowości

Sprawozdanie finansowe jest nieocenionym źródłem informacji o działalności każdego przedsiębiorstwa. Są to wyniki finansowe przedsiębiorstwa, które sporządza się zgodnie z zasadami rachunkowości. Sporządzanie ich uregulowane jest w rozdziale 5 ustawy…

Czytaj dalej Budowa sprawozdania finansowego według ustawy o rachunkowości

Postępowanie rozgraniczeniowe przy nieruchomościach.

Podstawą do przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego przy nieruchomościach jest art. 153 k.c., który stanowi: Jeżeli granice gruntów stały się sporne, a stanu prawnego nie można stwierdzić, ustala się granice według ostatniego…

Czytaj dalej Postępowanie rozgraniczeniowe przy nieruchomościach.

Umowa Rachunku Bankowego

W przepisach kodeksu cywilnego, w tytule XX księgi III ustawodawca uregulował esencjonalne kwestie związane z umową rachunku bankowego. Bardziej szczegółowe rozwiązania znajdziemy w przepisach prawa bankowego i finansowego. Na gruncie…

Czytaj dalej Umowa Rachunku Bankowego

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Usługa ta polega na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, które ujmują zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.…

Czytaj dalej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Kasacja w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym, które wnosi się od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie. Kodeks postępowania karnego daje możliwość wniesienia kasacji na korzyść oskarżonego jedynie w razie skazania oskarżonego…

Czytaj dalej Kasacja w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Poświadczenie dziedziczenia

Do marca 2009 r. wizyta w sądzie była jedynym sposobem potwierdzenia praw do spadku. Sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego przeprowadzał postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Obecnie…

Czytaj dalej Poświadczenie dziedziczenia

Geneza prawa europejskiego

Od dłuższego czasu przed powstaniem wspólnot europejskich istniała idea stworzenia czegoś takiego jak ius commune, czyli prawa wspólnotowego. Sięgając do orzecznictwa w języku angielskim to tam jest to nazywane właśnie…

Czytaj dalej Geneza prawa europejskiego