Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu cywilnym

Przeciwieństwem zasady kontradyktoryjności jest zasada inkwizycyjności. Zasada kontradyktoryjności określa kto w postępowaniu gromadzi materiał procesowy. Materiał procesowy jest pojęciem szerszym niż materiał dowodowy. Materiał dowodowy to te wszystkie dowody z…

Czytaj dalej Zasada kontradyktoryjności w postępowaniu cywilnym

Kara aresztu w kodeksie wykroczeń

Pojęcie "aresztu" jest nazwą instystucji prawnej, znanej różnym dziedzinom prawa, których cechą zbieżną jest przymusowe odizolowanie osoby od świata zewnętrznego. Odmienne są natomiast funkcje – cele i założenia, owej instytucji…

Czytaj dalej Kara aresztu w kodeksie wykroczeń

Świadczenie pieniężne jako środek karny

Kodeks karny w art. 39 wymienia różnego rodzaju środki karne. Sąd może orzec środek karny, odstępując w zamian od wymierzenia innej kary albo jako świadczenie dodatkowe do wymierzonej już kary.…

Czytaj dalej Świadczenie pieniężne jako środek karny