Zastaw skarbowy

Instytucja zastawu skarbowego została uregulowana w art. 41 i następnych ustawy Ordynacja podatkowa. Zastaw skarbowy to szczególny rodzaj zastawu ustawowego, który uprawnia wierzyciela do dochodzenia zaspokojenia z rzeczy bez względu…

Czytaj dalej Zastaw skarbowy

Rozwiązanie umowy o pracę (w drodze wypowiedzenia i dyscyplinarnie) w czasie nieobecności w pracy

Wypowiedzenie jest definiowane jako oświadczenie woli jednej ze stron stosunku pracy, mające na celu rozwiązanie stosunku pracy po upływie pewnego czasu, zwanego okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie jest więc czynnością prawną jednostronną,…

Czytaj dalej Rozwiązanie umowy o pracę (w drodze wypowiedzenia i dyscyplinarnie) w czasie nieobecności w pracy

Postępowanie nakazowe a postępowanie upominawcze

Postępowanie nakazowe i postępowanie upominawcze należą do postępowań odrębnych w ramach trybu procesowego uregulowanych w ustawie Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17 listopada 1964r. Wymienione postępowania można podzielić na dwa…

Czytaj dalej Postępowanie nakazowe a postępowanie upominawcze

Stopień winy

W procesie karnym można wykazywać, dowodzić, że z uwagi na szczególną sytuację motywacyjną sprawca winy nie ponosi. Jako przykład można tu podać odpowiedzialność karną młodego cygana za to, że podjął…

Czytaj dalej Stopień winy