Pojęcie mobbingu

Istnieje w prawie pracy pojęcie mobbingu - termin ten został zdefiniowany w treści art. 943 Kodeksu Pracy (KP): § 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. § 2. Mobbing oznacza działania…

Czytaj dalej Pojęcie mobbingu