Podział nieruchomości w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Podział nieruchomości to wydzielenie z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek. Po podziale stanowią one oddzielne nieruchomości. Działki te są wydzielone geodezyjnie i osobno oznaczone w ewidencji gruntów. Podział nieruchomości…

Czytaj dalej Podział nieruchomości w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Komu przysługują emerytury pomostowe ?

  • Post author:
  • Post category:Inne

Emerytury pomostowe zostały wprowadzone na mocy ustawy o emeryturach pomostowych w 2009 roku. Mają one stopniowo zastępować prawo do wcześniejszej emerytury uregulowane przede wszystkim w ustawie o emeryturach i rentach…

Czytaj dalej Komu przysługują emerytury pomostowe ?

Organy postępowania wykonawczego

Najogólniej rzecz biorąc organami postępowania wykonawczego zgodnie z art. 2 Kodeksu karnego wykonawczego są: sąd pierwszej instancji, sąd penitencjarny, prezes sądu lub upoważniony sędzia, sędzia penitencjarny, dyrektor zakładu karnego, aresztu…

Czytaj dalej Organy postępowania wykonawczego