Europol i jego zadania

Europol, czyli Europejski Urząd Policji (European Police Office) jest policyjną agencją Unii Europejskiej z siedzibą w Hadze. Pierwsza wzmianka o niej pojawiła się w Traktacie z Maastricht z 1992 r.…

Czytaj dalej Europol i jego zadania

Rada Europy i trybunały europejskie

Rada Europy Rada Europy jest systemem międzynarodowym półotwartym. Może się do niej przyłączyć każde państwo europejskie deklarujące chęć ochrony praw człowieka, natomiast Unia Europejska jest organizacją ponadnarodową (a nie międzynarodową)…

Czytaj dalej Rada Europy i trybunały europejskie