Elektroniczne postępowanie upominawcze.

Postępowanie upominawcze stanowi postępowanie odrębne uregulowane w  Kodeksie postępowania cywilnego (dalej KPC), zmierzające do szybkiego uzyskania tytułu egzekucyjnego przez wierzyciela wysuwającego roszczenie pieniężne, którego dłużnik nie kwestionuje. Należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Sprawy rozpoznaje się na posiedzeniu niejawnym, na podstawie…

Czytaj dalej Elektroniczne postępowanie upominawcze.

Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności

Klauzula wykonalności to urzędowy akt sądu stwierdzający na wniosek wierzyciela lub z urzędu, że dany dokument jest tytułem wykonawczym, wskutek czego wszelkie urzędy lub osoby, których może dotyczyć, obowiązane są podporządkować mu się i udzielić pomocy…

Czytaj dalej Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności

Kaucja aktoryczna

Instytucja kaucji aktorycznej jest uregulowana w części IV Kodeksu postępowania cywilnego (dalej KPC), obejmującej przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Kaucja aktoryczna ma zastosowania zarówno w postępowaniu procesowym (w procesie),…

Czytaj dalej Kaucja aktoryczna

Kto może zostać opodatkowany za pomocą karty podatkowej

Karta podatkowa jest ryczałtową, uproszczoną i uprzywilejowaną formą opodatkowania, przewidzianą dla niewielkich podmiotów osiągających stosunkowo niewielkie obroty. Uważana za najprostszą formę opodatkowania. Jest przeznaczona dla podatników prowadzących ściśle określone w Ustawie…

Czytaj dalej Kto może zostać opodatkowany za pomocą karty podatkowej