Zadania samorządowego kolegium odwoławczego

Samorządowe kolegia odwoławcze to organy wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (dalej KPA) oraz Ordynacji podatkowej. Są organami jednostek samorządu terytorialnego w znaczeniu procesowym, lecz nie w znaczeniu…

Czytaj dalej Zadania samorządowego kolegium odwoławczego

Przestępstwo zabójstwa i jego rodzaje

Zabójstwo stanowi przestępstwo polegające na umyślnym pozbawieniu człowieka życia. To przestępstwo o charakterze materialnym, ponieważ do jego znamion należy skutek w postaci spowodowania śmierci człowieka. Rozumie się przez to nie tzw. śmierć kliniczną, czyli ustanie…

Czytaj dalej Przestępstwo zabójstwa i jego rodzaje

Hipoteka łączna

Hipoteka  to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości oraz na wybranych prawach (własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, wierzytelność zabezpieczona hipotecznie), służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia…

Czytaj dalej Hipoteka łączna

Kumulacja podmiotowa w podatku dochodowym od osób fizycznych

Pierwszym rodzajem kumulacji w podatku dochodowym od osób fizycznych jest kumulacja podmiotowa. Jest to rozwiązanie korzystne dla osób fizycznych, dlatego że umożliwia obniżenie wysokości należnego podatku. Kumulacja ta polega na…

Czytaj dalej Kumulacja podmiotowa w podatku dochodowym od osób fizycznych