Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Definicję pojęcia samodzielna funkcja techniczna w budownictwie  zawiera art. 12 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane (dalej Pb). Wspomniany przepis stanowi, że samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to działalność związana z…

Czytaj dalej Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Co to jest i kiedy należy się becikowe

  • Post author:
  • Post category:Inne

Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Przysługuje wszystkim, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, w wysokości 1000 zł na dziecko.…

Czytaj dalej Co to jest i kiedy należy się becikowe