Podstawy ogłoszenia upadłości

Podstawą ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Niewypłacalność może wynikać z dwóch przesłanek: 1. Z jednej ogólnej przesłanki odnoszącej się do wszystkich podmiotów posiadających zdolność upadłościową – zadłużenie. Za niewypłacalnego uważa się…

Czytaj dalej Podstawy ogłoszenia upadłości