Mały podatnik w rozumieniu ustawy o VAT.

Mały podatnik to podatnik spełniający warunek co do niewielkiego stosunkowo obrotu rocznego, któremu z związku z tym przysługują dodatkowe uprawnienia. W świetle art.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o…

Czytaj dalej Mały podatnik w rozumieniu ustawy o VAT.

Poręczenie zwykłe a poręczenie wekslowe.

Wśród zabezpieczeń osobistych wyróżniamy poręczenie cywilne i poręczenie na wekslu (nazywane awalem), którego zasady stosowania są odmienne od standardowego poręczenia cywilnego. Poręczenie cywilne zostało szczegółowo omówione w art. 876-887 Kodeksu cywilnego.…

Czytaj dalej Poręczenie zwykłe a poręczenie wekslowe.

List gończy

List gończy stanowi środek przymusu. Ma na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu i skuteczności postępowania karnego. Jeżeli miejsce pobytu oskarżonego nie jest znane, zarządza się jego poszukiwanie, które może być ograniczone do…

Czytaj dalej List gończy

Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

  • Post author:
  • Post category:Inne

Towarzystwo budownictwa społecznego (dalej TBS) to podmioty, które zostały utworzone ustawą z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa, mające na celu realizację zadań wynikających z ww. ustawy, w szczególności budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach dla osób o…

Czytaj dalej Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Odpowiedzialność za jazdę komunikacją bez ważnego biletu.

  • Post author:
  • Post category:Inne

Korzystając z komunikacji miejskiej zawieramy umowę z przewoźnikiem. Zawarcie umowy przewozu następuje z momentem kupna i skasowania biletu. Jest to umowa konsumencka o świadczenie usług. To kontrakt odpłatny, dwustronnie zobowiązujący. Jego stronami są:…

Czytaj dalej Odpowiedzialność za jazdę komunikacją bez ważnego biletu.

Jak zostać komornikiem sądowym ?

  • Post author:
  • Post category:Inne

Komornik sądowy  jest funkcjonariuszem publicznym, działającym przy sądzie rejonowym, posiadającym własne kompetencje. Zgodnie z art. 17 Konstytucji RP to zawód zaufania publicznego. Komornik sądowy zajmuje się głównie wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach…

Czytaj dalej Jak zostać komornikiem sądowym ?