Ekstradycja i jej prawna problematyka

Ekstradycja jest to wydanie osoby ściganej z jednego państwa do drugiego w celu przeprowadzenia przeciw niej postępowania karnego lub wykonania orzeczonej co do niej kary albo środka zabezpieczającego. Ekstradycja w…

Czytaj dalej Ekstradycja i jej prawna problematyka