Kiedy sąd wydaje wyrok zaoczny ?

W polskim prawie wyrok zaoczny uregulowany jest przepisami 339-349 k.p.c., a także 479 § 1 i 482 kodeksu postępowania karnego. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego wymienia…

Czytaj dalej Kiedy sąd wydaje wyrok zaoczny ?

Przestępstwo kradzieży z włamaniem.

Kradzież z włamaniem to kwalifikowany typ kradzieży – przestępstwa przeciwko mieniu. Instytucja kradzieży z włamaniem została uregulowana w art. 279 Kodeksu karnego (dalej k.k.). Istota kradzieży (o której stanowi art.…

Czytaj dalej Przestępstwo kradzieży z włamaniem.