Marża za leki na podstawie ustawy refundacyjnej.

  • Post author:
  • Post category:Inne

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. (dalej ustawa refundacyjna). Nowe przepisy wprowadziły na leki refundowane sztywne ceny…

Czytaj dalej Marża za leki na podstawie ustawy refundacyjnej.

Skład sądu w postępowaniu karnym.

Rozpoznanie i rozstrzyganie spraw sądowych odbywa się zawsze w ustawowo określonym składzie. Skład sądu sprawach z zakresu prawa karnego reguluje Kodeks postępowania karnego (dalej k.p.k.). Zgodnie z regułą wyrażoną w art.…

Czytaj dalej Skład sądu w postępowaniu karnym.

Pełnomocnictwo a prokura.

Przyjmuje się, że pełnomocnictwo i prokura to pewnego rodzaju przedstawicielstwa, które zmierzają do ułatwienia funkcjonowania obrotu gospodarczego. Są to jednak instytucje, które w określonych kwestiach zasadniczo się od siebie różnią.…

Czytaj dalej Pełnomocnictwo a prokura.

Co obejmuje a czego nie obejmuje układ w postępowaniu upadłościowym ?

Postępowanie upadłościowe zostało uregulowane ustawą z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. Upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli…

Czytaj dalej Co obejmuje a czego nie obejmuje układ w postępowaniu upadłościowym ?

Wygaśnięcie stosunku pracy

Jedną z przyczyn ustania więzi pomiędzy stronami stosunku pracy jest wygaśnięcie stosunku pracy. Różni się od rozwiązania umowy o pracę tym, że stosunek pracy wygasa z mocy prawa, automatycznie i…

Czytaj dalej Wygaśnięcie stosunku pracy

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych; trwały zarząd

Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych Zarówno sprzedaż, jak i oddawanie w użytkowanie wieczyste odbywa się w formie cywilistycznej, tj. w drodze umowy notarialnej, przy czym dla ustanowienia…

Czytaj dalej Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości publicznych; trwały zarząd