Nowe uprawnienia pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD)

Dnia 21 czerwca 2012 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego oraz pracownikom Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien…

Czytaj dalej Nowe uprawnienia pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD)