Zmiana dyrektywy w zakresie integracji rejestrów spółek

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

6 lipca 2012 r. weszła w życie zmiana dyrektywę Rady 89/666/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE i 2009/101/WE w zakresie integracji rejestrów centralnych, rejestrów handlowych i rejestrów spółek (Dz.UrzUEL.2012.156.1).

Zmiana wprowadza komunikację elektroniczną między rejestrami i przekazywanie indywidualnym użytkownikom w całej Unii informacji o takiej samej treści, w zestandaryzowanej formie i za pomocą technologii interoperacyjnych odnośnie spółek handlowych. Tę interoperacyjność rejestrów powinny zapewnić rejestry państw członkowskich, dostarczając usługi, które powinny stanowić interfejsy dla europejskiej centralnej platformy. Platforma powinna być scentralizowanym zestawem informatycznych narzędzi integrujących usługi i powinna tworzyć wspólny interfejs.

Państwa członkowskie mają czas do 7 lipca 2014 r. na wdrożenie zmiany niniejszej dyrektywy.

More to explorer