Kosmetyczne zmiany w przepisach o doręczaniu pism sądowych w postępowaniu cywilnym

Dnia 12 lipca 2012 r. nastąpiła zmiana rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2012, poz. 758). W powyższym rozporządzeniu…

Czytaj dalej Kosmetyczne zmiany w przepisach o doręczaniu pism sądowych w postępowaniu cywilnym