Przepis o mechanizmie stabilności w strefie euro – ustawa o wyrażeniu zgody przez prezydenta RP weszła w życie

17 lipca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art.…

Czytaj dalej Przepis o mechanizmie stabilności w strefie euro – ustawa o wyrażeniu zgody przez prezydenta RP weszła w życie