Podatek od gier i zakładów wzajemnych

Podatek ten jest podatkiem konsumpcyjnym i pośrednim. Krótko mówiąc płacony jest przez konsumentów. Zasady opodatkowania podatkiem od gier reguluje ustawa z dnia 29 lipca 1992r. o grach losowych i zakładach…

Czytaj dalej Podatek od gier i zakładów wzajemnych

Wspólnota mieszkaniowa

  • Post author:
  • Post category:Inne

Zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali  wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Aby…

Czytaj dalej Wspólnota mieszkaniowa

List przewozowy

Niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania i sprawnego obrotu zapewnianego dzięki usługom transportowym jest swoisty dokument zwany listem przewozowym. Ów dokument spełnia swoje zadania zrówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. Stanowi…

Czytaj dalej List przewozowy

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby być lekarzem sądowym ?

  • Post author:
  • Post category:Inne

Na wstępie warto przedstawić istotę i pojęcie funkcjonowania prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego, zasady nabywania i utraty tego szczególnego uprawnienia, jak również zadania, jakie nakłada system prawny na przedmiotową…

Czytaj dalej Jakie wymogi trzeba spełnić, aby być lekarzem sądowym ?

Pojęcie i rodzaje informacji niejawnych

  • Post author:
  • Post category:Inne

Początkiem należy zacząć od podstawy prawnej, która w tym przypadku jest Ustawa o ochronie informacji niejawnych z 5 sierpnia 2010 roku. Już w pierwszym artykule znamiennym jest swoiste opisanie pojęcia…

Czytaj dalej Pojęcie i rodzaje informacji niejawnych

Przedmiot regulacji ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

  • Post author:
  • Post category:Inne

Na wstępie, czyniąc zadość potrzebom definicji oraz przydatności określoności przedmiotu, niezbędne wydaje się przedstawienie podstawowego pojęcia w tej kwestii. Jak określa art. 2 ust. 1 ustawy dotyczącej właśnie interesującej mnie…

Czytaj dalej Przedmiot regulacji ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa