Obciążanie spółdzielni mieszkaniowej kosztami procesu niezależnie od wyniku sprawy niezgodne z Konstytucją

3 sierpnia 2012 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2012 r., sygn. akt P 8/12 (Dz.U. 2012, poz. 888), w którym to Trybunał orzekł, iż…

Czytaj dalej Obciążanie spółdzielni mieszkaniowej kosztami procesu niezależnie od wyniku sprawy niezgodne z Konstytucją