Dziedziczenie zharmonizowane na poziomie unijnym

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

16 sierpnia 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego (Dz.UrzUEL.2012.201.107), które przewiduje uproszczenie formalności prawnych w przypadku testamentu lub sprawy spadkowej o charakterze międzynarodowym.

Dzięki nowym przepisom znacznie prościej będzie rozstrzygać sprawy spadkowe o wymiarze międzynarodowym poprzez jednolite kryterium określania tak właściwości organów, jak i prawa mającego zastosowania w sprawach o wymiarze transgranicznym: kryterium tym będzie miejsce zwykłego pobytu osoby zmarłej. Obywatele zamieszkujący za granicą będą mogli jednak wybrać prawo kraju, którego są obywatelami, w odniesieniu do całości postępowania spadkowego. Podejmując decyzję dotyczącą pozostawianego przez siebie spadku, polski emeryt mieszkający w Niemczech będzie mógł zatem zdecydować się na przykład na zastosowanie prawa polskiego. W przepisach przewidziano również europejski certyfikat spadkowy, który umożliwi potwierdzenie statusu spadkobiercy lub zarządcy spadku bez dodatkowych formalności na terenie całej Unii. Będzie to znaczny postęp w porównaniu z obecną sytuacją, w której obywatele napotykają niekiedy wielkie trudności w wykonywaniu swoich praw. W konsekwencji postępowanie stanie się szybsze i tańsze, a zainteresowane osoby nie stracą tyle czasu i pieniędzy na opłaty prawne.

Nowe rozporządzenie zacznie być stosowane bezpośrednio w państwach członkowskich od 17 sierpnia 2015 r., z wyjątkiem art. 77 i 78, które będą stosowane od 16 stycznia 2014 r., oraz art. 79, 80 i 81, które stosuje się już od 5 lipca 2012 r.

Źródło: www.lex.pl

More to explorer